ข่าวเด่น

มวล.จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 12
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ประดู่ช่อที่ 12 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 นี้ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี
 
โอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรได้ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับว่าที่บัณฑิต จากนั้นดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทกับว่าที่บัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวย เมฆานวกุล กล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต หลังจากนั้นเป็นการแสดงของชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ชมรมWU BAND และการแสดงของชมรม WMC

ประมวลภาพ

TOP