มวล.จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 12