ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง ตามพรลิงค์ ศรีวิชัย สู่ยุทธศาสตร์ AEC

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน หรือ Junior Science Talent Project (JSTP) ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดค่ายเสริมประสบการณ์ JSTP รุ่นที่ 15 ค่าย 3 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มี รศ.วินัย ผู้นำพล นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์และศิลปะไทย ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "ตามพรลิงค์ ศรีวิชัย สู่ยุทธศาสตร์ AEC" ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นการกล่าวถึง การกำเนิดขึ้นของอาณาจักรตามพรลิงค์ และจักรวรรดิ ทั้ง 4 คือ ศรีวิชัย มะจิปาหิ โจละ และ ซูลู ในด้านความสัมพันธ์ ระหว่างจักรวรรดิต่างๆ การแแบ่งแยกดินแดน การต่อสู้ สู่ยุทธศาสตร์การรวมกันเป็นหนึ่งของ AEC

โอกาสนี้ ทางโครงการฯ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้สามารถ แจ้งชื่อได้ที่ คุณอาทิตย์ จรจรัส สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 2051 ภายในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/jstp-20130321-185945-B4XC3.pdf

TOP