เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง ตามพรลิงค์ ศรีวิชัย สู่ยุทธศาสตร์ AEC