ข่าวทั่วไป

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ต้อนรับ Dr. Fang-Pang Lin National Center for High-Performance Computing, Taiwan ณ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต          ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ ร่วมกับ บ้านรายา รีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับ Fang-Pang Lin, Manager of Grid Application Division, National Center for High-Performance Computing, National Applied Research Laboratories ประเทศไต้หวัน เพื่อศึกษาดูงาน โดย Dr. Fang-Pang Lin เพื่อดำน้ำไปเยี่ยมชมระบบวีดีโอบันทึกภาพใต้น้ำแบบต่อเนื่อง การเก็บข้อมูล  HOBO Sensor วัดความเข้มของแสงและอุณหภูมิที่อยู่ใต้น้ำ ดูจุดติดตั้ง CTD Sensor และสำรวจระบบนิเวศใต้น้ำบริเวณหาดขอนแค เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต 
 
         หลังจากนั้น Dr. Fang-Pang Lin ได้เข้าเยี่ยมชมห้องวิจัยศึกษาระบบการทำงานของอุปกรณ์และการส่งข้อมูลต่างๆ พร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยร่วมกันในอนาคต ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2556 ณ หาดขอนแค เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

TOP