กำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์