เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระเล็ก) วันที่ 1 เมษายน 2556