ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระเล็ก) วันที่ 1 เมษายน 2556

          ตามที่โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้ปิดให้บริการสระว่ายน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบปั้มน้ำ นั้น คาดว่า สระว่ายน้ำสระเล็กสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 เมษายน 2556  และสระใหญ่เปิดให้บริการได้ในวันที่ 17 เมษายน 2556

    จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


TOP