สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย