ข่าวทั่วไป

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปรับเวลา เปิด-ปิด การให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา
ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดทำการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075673650


TOP