ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิจัยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Procedia Engineering

ผลงานวิจัยของ อ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว และนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางสาวปิยฉัตร หนูคงบัตร และนางสาวพัชรกัญญ์ สุดใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หัวข้อ “Preliminary Assessment of Particulate Matter Air Quality Associated with Traffic Emissions in Nakhon Si Thammarat, Thailand” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Procedia Engineering, Volume 53, 2013, Pages 179–184, ELSEVIER (SCOPUS)

ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาทั้งสองคน โดยมี อ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

TOP