ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2556 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ยTOP