ข่าวสุขภาพและกีฬา

สระว่ายน้ำ(สระใหญ่) งดให้บริการชั่วคราว

งดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) เป็นการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบปั้มน้ำ ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะสระเล็กเท่านั้น และการเปิดให้บริการจะแจ้งอีกครั้งหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ

TOP