ข่าวทั่วไป

การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด ระบบยา & ระบบสุขภาพ...ก้าวต่อไปของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 2590-7288, 0-2590-7261 โทรสาร 0-2591-8457 e-mail: secretariat@fda.moph.go.th หรือเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/annualmeeting2013 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม : www.fda.moph.go.th/annualmeeting 2013

TOP