ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน "ระบบบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP