ข่าวการศึกษา

กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ และรายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sichon.wu.ac.th/file/graduate-20130429-113155-jQ5Ah.doc

TOP