ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี ดังนี้
1. นางสาวศศิกานต์ อัมพรพันธ์
2. นางสาวกนกวรรณ โต๊ะดี
3. นางสาวนิรมล สงวนวงศ์
4. นายธีรยุทธ ขุนรอง
5. นางสาวลลิดา หมื่นระย้า
6. นางสาวอัจฉรา แซ่โค้ว
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 0 7567 2005-6


TOP