ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 คน ศึกษาดูงาน "ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2556 โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP