ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมโบราณของเอเชีย

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมโบราณของเอเชีย เรื่อง การเกิดรัฐยุคต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษาสองประการ : ศรีวิชัยในสุมาตราตอนใต้และฟูนันบนปากแม่น้ำโขง (Early State Formation in Southeast Asia. Two Case Studies: Srivijaya in South Sumatra and Funan in the Mekong Delta) บรรยายโดย Professor Dr. Pierre-Yves Manguin (L'Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO), France) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศาลาร้อยปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช


TOP