ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมโบราณของเอเชีย