ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เผยยอดนักศึกษายืนยันสิทธิ์ปี 56 สูงสุดในรอบ 5 ปี

ม.วลัยลักษณ์ เผยยอดนักศึกษายืนยันสิทธิ์มาเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นยอดยืนยันสิทธิ์สูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา  และมีการสอบสัมภาษณ์เป็นรอบ ๆ  โดยรอบสุดท้ายสิ้นสุดการรับสมัครต้นเดือนพฤษภาคม 2556   ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จำนวน 1,964 คน โดยข้อมูลล่าสุด จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในปีการศึกษา 2556 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 25.90 และมีหลายสำนักวิชาที่มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาก อาทิ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.0 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.92 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.96 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.23

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ Admission และระบบรับตรงรอบสุดท้ายซึ่งได้ขยายเวลาการรับตรงไปถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษายืนยันสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีจำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์มากกว่า 2,500 คน

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ “กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” รวมทั้งสิ้น 400 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ คาดว่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ จะให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์               ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 16 อย่างอบอุ่น

ที่มา: ระบบรายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2556) ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556


TOP