ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมการผู้ตัดสินแบดมินตัน ระดับ 3