ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมการผู้ตัดสินแบดมินตัน ระดับ 3

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการอบรมกรรมการผู้ตัดสินแบดมินตันระดับ 3 ระหว่างวันที่ 5 - 7กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีความสนใจในกีฬาแบดมินตัน การอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ค่าสมัคร 500 บาท (รวมที่พัก 2 คืน และอาหาร 6 มื้อ) ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สนใจสมัครได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075 - 673000 ต่อ 5719 หรือ คุณสรัญรัฐ มนุญญานนท์ โทร 086-2730684, คุณจุฑารัฐ ไชยสาร โทร 088-3856453

TOP