ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp # 2 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ)