ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงาน “วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี”