ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงาน “วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คลังเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเนื่องใน “วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี” วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 4 หน้าโรงภาพยนตร์โคลีเซียม ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

ภายในงานมีการรับบริจาคโลหิตพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ได้แก่ การตรวจหมู่เลือด การตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสายตาและความเมื่อยล้าของตา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ “วันเทคนิคการแพทย์ไทย มิ่งขวัญราชาวดี” งานแสดงนวัตกรรม งานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ โดยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-372104-5


TOP