ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกทะเลสมุย” (Rhythm of Samui sea)

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ร่วมกับโรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกทะเลสมุย” (Rhythm of Samui sea) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเสริฐ จิตมุ่ง นายอำเภอเกาะสมุย นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.ชุมพร และนาย พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประมงอำเภอเกาะสมุย และนายทนงศักดิ์ สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย นักเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 32 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกทะเลสมุย เที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึก ร่วมรักษ์ทรัพยากร

นายสิทธิ์พสุ ทองสุข ผู้บริหารโรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา เกาะสมุย กล่าวว่า ทางโรงแรมได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จึงได้ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานนี้ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนได้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการังและทรัพยากรทางทะเลอย่างถูกวิธี เป็นไปตามปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ปรัชญาการฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งระบบ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลด้วย

สืบเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ทะเลรอบเกาะสมุยที่ผ่านมาได้ถูกทำลายลงไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้รอบเกาะสมุยในอดีตที่มีแนวปะการังและสัตว์ทะเลนานาชนิดที่สวยงามตายและสูญหายไปจากรอบเกาะสมุย แต่ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงแรมในเครือแฟร์เฮาส์กรุ๊ป ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการปลูกปะการัง พร้อมกับปล่อยสัตว์ทะเลนานาชนิดจนสภาพใต้ท้องทะเลอ่าวบ้านแม่น้ำได้กลับคืนสภาพมีชีวิตจากการเจริญเติบโตของปะการังจนทำให้ปลาทะเลนานาชนิดได้เข้ามาอาศัย และเพื่อเป็นการขยายแนวความคิดอนุรักษ์ท้องทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะรอบเกาะสมุยให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ด้วยสัตว์และปะการังนานาชนิดอีกครั้ง

กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ รักษ์ทะเล รักษ์ปะการัง การปล่อยพันธุ์หอยมือเสือจำนวน 500 ตัว และปล่อยลูกเต่าตนุซึ่งลูกเต่าตนุดังกล่าวได้จากการอนุบาลภายหลังจากที่แม่เต่าตนุได้ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดของเกาะสมุย กลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณหาดแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับปลูกปะการัง บริเวณอ่าวบ้านแม่น้ำ การจัดนิทรรศการปะการังเทียม และนิทรรศการภาพถ่ายใต้ทะเล กิจกรรมประกวดวาดภาพแนวความฝันเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลจากเยาวชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล และสาหร่ายต่างด้าว และกิจกรรมปลูกปะการัง นอกจากนี้ ยังมีดารารับเชิญเข้าร่วมทำกิจกรรมและการแสดงดนตรีจากนักร้องชั้นนำเพื่อร่วมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอ่าวไทยอีกด้วย

 


TOP