ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ชวนเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” 20-28 ก.ค.’56 นี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร สัมมนาวิชาการ อบรมสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรเพียบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จในการจัดงานเกษตรแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2553 และการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ครั้งแรกเมื่อปี 2555 ได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ประกอบกับหลักสูตรต่างๆของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และมีองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยหลายชิ้นงานที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร จึงได้กำหนดจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก” เพื่อสื่อให้กับสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกร ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมภายในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ อาทิ นิทรรศการแนะนำหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการอาหารเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ เทคโนโลยีการหมักที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ประหยัดต้นทุน พืชอาหารสัตว์ แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เทคนิคการตัดแต่งกิ่งส้มโอ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีการควบคุมโรคพืช การเลี้ยงปลาในระบบ aquaponics เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งครบวงจร การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอาหาร เทคโนโลยีการสกัด การแปรรูปผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีการหมัก Biodiselจากสาหร่าย กลิ่นปูสู่ขนมขบเคี้ยวเพิ่มโปรตีน การให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตลอดจนกิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัลต่างๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นิทรรศการพันธุ์ไก่ศรีวิชัยและเป็ดร่อนพิบูลย์ การเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้และการแปรรูปน้ำข้าวกล้องงอก การสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน ตลาดกลางยางพาราไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก การปฏิรูปที่ดิน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และตลาดนัดแรงงาน เป็นต้น

ด้านการสัมมนาวิชาการซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายและนวัตกรรมพลังงานทดแทน” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และการสัมมนารู้ทันโรคกุ้งในหัวข้อ “รู้อย่างเข้าใจ ร่วมมือแก้ไข EMS” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เวลา 8.30-16.00 น. อีกทั้งยังมีการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ การอบรมเทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช การอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค การปลูกดอกหน้าวัวในสวนยาง การอบรมการผลิตไอศกรีมโพรไบโอติกจากนมแพะอินทรีย์ และการสาธิตการทำไอศกรีมจากน้ำข้าวกล้องงอก

ด้านการประกวดแข่งขัน มีการประกวดพืชกินแมลงและเฟิร์น การประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันกรีดยาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงาน ได้แก่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กิจกรรมภัตตาคารวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า พันธุ์ไม้ยืนต้น ผลไม้ ไม้สวยงาม พันธุ์สัตว์สวยงาม อุปกรณ์ด้านการเกษตร เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร สินค้าโอท็อป (OTOP)และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ สินค้าโอทอป พร้อมเลือกชิมอาหารและชมการแสดงจากนักร้องชื่อดัง ได้แก่ เดช อิสระ, นุ้ย สุวีณา, ทรงกลด ฌามา, อ๊อฟ ดอกฟ้า ยายแหวว ตีสิบ, หลวงไก่, จูนสยามโชว์, รำวงเวียนครก และสวนสนุกเครื่องเล่นต่างประเทศ

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเที่ยวงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 20-28กรกฎาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672301, 075-672303 โทรสาร 075-672302 หรือที่เว็บไซต์ http://agri.wu.ac.th/agri ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าว

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP