ม.วลัยลักษณ์ชวนเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” 20-28 ก.ค.’56 นี้