ม.วลัยลักษณ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก SRIWIJAYA UNIVERSITY