ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก SRIWIJAYA UNIVERSITYเมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก SRIWIJAYA UNIVERSITY ,INDONESIA จำนวน 7 คน ซึ่งมาทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับ 2 สำนักวิชาดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา โดยจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปจนถึงเดือนกันยายน 2556 นี้

ประมวลภาพ

TOP