ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ โรงอาาหร 4

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่ จัดจำหน่ายอาหารตามสั่ง อาหารจานเดียวและก๋วยเตี๋ยว ณ โรงอาหาร 4 จำนวน 2 ร้าน ผู้สนใจสามารถรับใบคำร้องขอเข้าประกอบการได้ที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตั้่งแต่วันที่ 4-19 กรกฎาคม 2556 (ในวันและเวลาราชการ) กำหนดยื่นใบคำร้องขอเข้าประกอบการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673732-6

TOP