ข่าวทั่วไป

เชิญชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาร่วมพันทั่วประเทศแข่งร้อยกรองโล่พระราชทานฯ

อาศรมวัฒนธรรมมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแข่งขันร้อยกรองโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ ๕ - เสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑,๒๐๐ คน

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้รักการเขียนบทร้อยกรองและภาษาไทย ร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชนของชาติที่กำลังสร้างมหกรรมอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ภาษาไทย เพื่อให้ภาษาไทยลีลาร้อยกรองมีสืบทอดตลอดไป

TOP