เชิญชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาร่วมพันทั่วประเทศแข่งร้อยกรองโล่พระราชทานฯ