มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "น้ำพระทัยรินหลั่งลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น" วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2556 นี้