ข่าวทั่วไป

ศูนย์แพทย์วลัยลักษณ์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)สู่หลักชัย

     ชาวนครฯ ชาวไทยใต้ด่ำดื่มปลื้มใจนัก งบประมาณศูนย์แพทย์วลัยลักษณ์ถึงหลักฝัน
จากพลังรวมร่วมสร้างเส้นทางธรรม์ เพื่อคุณค่าเอนกอนันต์ติดตามมา
     ขอปรบมือถือดอกไม้ไหว้คำนับ เหล่าพี่น้องพร้อมสรรพนบหัตถา
ออกความคิดจิตมุ่งมั่นบวกปัญญา ทั้งคนธรรมดาทั้งสายการเมืองเนื่องหนุนกัน
     ขอขอบคุณพระคุณเจ้าท่านผู้ว่าฯ ข้าราชการรวมเข้ามาร่วมสร้างสรรค์
ชาวมวล.เดินสายมิวายวัน รัฐบาลทั้งสองนั้นขอขอบคุณ
     ล้วนได้ช่วยอวยให้ได้สำเร็จ ห้าพันหกร้อยล้านเบ็จเสร็จสนับสนุน
งวดแรกสองพันหนึ่งร้อยเศษประเดิมทุน อีกสี่ปีสิ่งสุนทร์ติดตามมา
     บันฑิตแพทย์รุ่น ๑ พ.ศ.๒๕๕๗ สำเร็จแล้ว ทั้งศูนย์ก็จะแววดั่งปรารถนา
กราบขอบพระคุณทุกฝ่ายได้ช่วยมา ชาว มวล.ขอกล่าวว่า "ขอขอบคุณ"
   
  ชาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ แต่ง
อังคาร ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

TOP