ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญฟังบรรยาย โดยวิทยากร Prof.Dr.Yanchun Yan, Director of Biology Department

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญฟังบรรยาย โดย Prof.Dr.Yanchun Yan, Director of Biology Department จาก Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (GSCAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น. และวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6 อาคารวิชาการ 5 ในหัวข้อ ดังนี้
1. RNA inerference is related to gene silencing
2. Phage strategies
3. Biodegradation of nicosulfuron by a Talaromyces flavus LZM1
4. The bacterial Ti plasmi &Transgenic animal

 


TOP