อธิการบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี