ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 (瓦莱岚公主大学 第三届 中文歌唱比赛)