ข่าวทั่วไป

๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ

๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ กายจิตประณตน้อม พระไตรรัตน์ พระพุทธสิหิงค์เจิดจรัส ทั่วด้าว องค์จตุคามเพ็ญประภัสสร์ กรกราบ พ่อเอย ดลพระบรมราชินีนาถเจ้า จุ่งได้ทรงเกษม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์

TOP