ข่าวสมัครงาน

เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตร สาขาวิชาเคมี
2. จำนวน 2 อัตรา
3. อัตราค่าจ้าง 20,000 บาท/เดือน
4. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและจ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
5.1 ปริญญาโททางด้านสาขาวิชาเคมี (เน้นเคมีพื้นฐาน และเคมีอินทรีย์)
5.2 มีศักยภาพและความสามารถด้านการสอนรวมถึงการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย
5.3 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet
5.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาได้
6. ภาระงาน
6.1 ทำหน้าที่สอนรายวิชาทางสาขาวิชาเคมีพื้นฐาน รวมถึงการทบทวนการสอน
6.2 ควบคุมการสอบ, และเก็บคะแนนสอบย่อย
6.3 ประเมินผลการเรียนการสอน
6.4 ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
9. กำหนดวันสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10. ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556
11. เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556

****************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075672005-6 (คุณอมรรัตน์)

 


TOP