ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม 17th GLOBE Annual Partner Meeting ณ รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง และผู้อำนวยการ สสวท. ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เข้าร่วมประชุมในฐานะ GLOBE Thailand Country Coordinator ในการประชุม 17th GLOBE Annual Partner Meeting ในระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2556 ณ รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การเดินทางครั้งนี้มีครูและนักเรียนจาก 6 โรงเรียนเข้าร่วมและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 3 เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานระดับนานาชาติในงาน Globe Learning Expedition (GLE 2013) ครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ทางโครงการ GLOBE จะนำครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชม NASA Goddard Space Flight Center

TOP