ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม 17th GLOBE Annual Partner Meeting ณ รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา