ข่าวทั่วไป

ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำม.วลัยลักษณ์ และหลักสูตรการเรียนการสอนในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการการศึกษา และส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 17 สิงหาคม 2556 ณ คูหา 70-71 หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในภูมิภาคใต้ได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาพรวม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกและการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนและอาจารย์ในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงเข้าร่วมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ คูหา 70-71 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์แนะแนวในแนะนำนักเรียนในโรงเรียนของท่าน


TOP