ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำม.วลัยลักษณ์ และหลักสูตรการเรียนการสอนในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18