ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข เป็นวิทยากรนำคณะทูตานุทูตชมและศึกษาพระบรมธาตุเจดีย์