มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร