ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2555  และบรรยากาศในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในชื่อโครงการ “ภาพ-ภาพลักษณ์ มวล” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกีรติบัตร ทั้งนี้ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะนำไปจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก ปี 2557 รวมทั้งจัดนิทรรศการ “ภาพ-ภาพลักษณ์ มวล :  หนึ่งภาพ แทนคำพันคำ ” เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ https://www.facebook.com/WalailakUniversity
ผู้ที่สนใจ สามารถส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2556 โดยส่งภาพมายัง E-Mail: kate.4.k@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3748, 0 7567 3729

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

คุณสมบัติของภาพถ่าย

- ภาพสีและถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น
- ไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล
- ภาพถ่ายต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี (2556) ก่อนวันหมดเขตส่งภาพเข้าประกวด
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ และสามารถปรับสี ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องยังดูเป็นธรรมชาติ ห้ามมีการรีทัชจนผิดไปจากความเป็นจริง

การส่งภาพ

- ส่งภาพในรูปแบบไฟล์  .jpg   มายัง E-Mail : kate.4.k@gmail.com พร้อมข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลงาน สถานที่ถ่ายภาพ

- เปิดรับสมัครภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2556

- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล

-ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลชมเชย   ของที่ระลึก จำนวน 10 รางวัล

 


TOP