ส่วนวิเทศฯ ม.วลัยลักษณ์ ลุยงานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ AEC