ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมยกย่องและชื่นชมนักศึกษาที่ผลงานระดับประเทศ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เพื่อพบปะ แสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของศิษย์เก่าของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ ประกอบด้วย นายปรีชา แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง นายวิเชียร วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา นายไตรรัตน์ คงโต รองผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และนายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้มอบไวนิลแสดงการชื่นชม มอบเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปติดประกาศเผยแพร่ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียน โดยที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้เข้าร่วมรายการ "ดูดีดี" ซึ่งออกอากาศ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นอกจากนี้ ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังได้หารือในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน อาทิ การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย การจัดโครงการประชาสัมพันธ์สู่โรงเรียน อีกด้วย

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ปีพ.ศ.2555
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ปีพ.ศ.2556

ประมวลภาพ


TOP