ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลกรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ รวมพลคนรักสุขภาพ ในวันที่ 18 ก.ย.2556

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลกรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ รวมพลคนรักสุขภาพ ในวันที่ 18 ก.ย.2556 โดยจะมีกิจกรรม วิ่ง 2.414 ก.ม. ปล่อยตัวจากอาคารไทยบุรี เวลา 17.00 น. เข้าเส้นชัยที่ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะมีการแบ่งรางวัลดังนี้
1. ประเภทนักศึกษา มีรางวัลและเกียรติบัตร 1-10 แบ่งเป็น ชาย 10 รางวัล หญิง 10 รางวัล
2. ประเภทบุคลากรและประชาชนทั่วไป มีรางวัลและเกียรติบัต 1-10 แบ่งเป็น ชาย 10 รางวัล หญิง 10 รางวัล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น้องกาลศูนย์กีฬา ภายใน 5719 มือถือ 088-385-6453

**มีน้ำดื่มและอาหารว่างไว้บริการฟรี


TOP