ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลกรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เริ่ม วันที่ 9 ก.ย.2556

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลกรและประชาชนทั่วไปร่วมโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เริ่ม วันที่ 9 ก.ย.2556 เวลา 17.45 - 18.45 น. ถึง 28 พ.ย.2556 ณ ลานจอดรถข้างสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวิทยากรภายใน คุูณ กำไล จากสำนักพยาบาลศาสตร์ และคุณ แดง การส่วนการเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้องกาล ศูนย์กีฬา ภายใน 5719 มือถือ 088-3856453

***หมายเหตุ เต้น จันทร์ - วันพฤหัสบดี เท่านั้น

TOP