ขอเชิญ นักศึกษา บุคลกรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เริ่ม วันที่ 9 ก.ย.2556