ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “Role of heme oxygeases in metabolic syndrome and cancer susceptibility” โดย Professor Soisugwan Satarug Centre for Knidney Disease Research, Queensland University, Australia