ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี 2556

ด้วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.2556 ภายใต้หัวข้อ "แปลงโฉมชีวี ด้วยวิถีผู้นำ (Transforming Lifestyle with Leadership skills)"โดยกำหนดการประชุมวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณรัตนากร บุญกลาง โทร 075 672101-2, 089 441 3317
** ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 ธันวาคม 2556

ข้อมูลที่พัก
โครงการและกำหนดการ
ใบลงทะเบียน
หนังสือประชาสัมพันธ์

TOP