ข่าวทั่วไป

ผลการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพะราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗ เนื่องในประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบ ปี พ.ศ.๒๕๕๖

ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และหน่ายงานราขการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดการประชันหนังตะลุงภาคใต้รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อคืนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่วัดสวนป่าน ผลการประชันเป็นดังนี้

ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
หนังก้องฟ้า ดาราศิลป์

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เกียรติบัตร เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
หนังทวี พรเทพ

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ เกียรติบัตร เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
หนังสุยิน เสียงแก้ว


TOP