ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมเดินธรรมยาตราครั้งที่ ๑๔ เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเรียนรู้ตนเอง ระหว่างวันที่ ๑-๘ ธํนวาคม ๒๕๕๖

ขอเชิญชวนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ร่วมออกเดินทางเพื่อเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ตนเอง การเรียนรู้เพื่อความมั่นคงแห่งชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร? การกระตุ้นเตือนสังคมให้ตื่นรู้และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยการเดินเท้าจาริกผ่านชุมชน ท้องทุ่ง ไร่นา ป่าเขา และสิ้นสุดการจาริก ณ ภูจิก ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำอีกแห่งของลำปะทาว ร่วมกันใช้ชิวิตอย่างเรียบง่าย ฝึกฝนตน อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไป ในแบบอย่างของการเดินธรรมยาตราของลุ่มน้ำลำปะทาว จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2556 ซึ่งระหว่างจาริกทุกคนจะได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตนร่วมกันกับกัลยาณมิตร โดยการนำของ หลวงพ่อคำเขียน และพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต ไปพร้อมๆ กัน

สนใจร่วมเดินทางเพื่อการเรียนรู้ตนเองและธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รัชฎา คชแสงสันต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 3558-9 หรือ ข้อมูลเติมที่เว็บไซต์ http://lampatao.wordpress.com/ หรือ เฟสบุ๊ก http://lampatao.wordpress.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://lampatao.wordpress.com/

TOP