ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

จากการประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 19-30 กันยายน 2556 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์

TOP