ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่ววคราว ครั้งที่ 6/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในสาขากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา สาขาเวชศาสตร์ชุมชน 1 อัตรา และสาขาสรีรวิทยา จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2556

TOP