ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์