ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่25/2556 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรจำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP