ข่าวการศึกษา

โครงการ ต้นกล้า like วลัยลักษณ์ “เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ 2013”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ ต้นกล้า like วลัยลักษณ์ “เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ 2013” เพื่อทำความรู้จัก สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน สื่อมวลชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาและนักศึกษา จะเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพบปะผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)และร่วมพบปะพูดคุยให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ ทางสื่อสารมวลชนกลุ่มเป้าเหมาย

TOP