ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการการศึกษาและส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ คูหา D4, D8 ณ หอประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในภูมิภาคภาคกลางและปริมณฑล ได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาพรวม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนและอาจารย์ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ คูหา D4, D8 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์แนะแนวในการแนะนำนักเรียนในโรงเรียนของท่าน

TOP